Unique silver jewellery inspired by the Art and beauty of Nature...

czwartek, 21 czerwca 2012

"The Evening Sunflowers"

Argentum silver + citrine, black onyx, small haematites and brass. Made by hand in the technique wire-wrapping. They are symmetrical - right to left. Soldered, oxidized, wiped and polished. "Wieczorne słoneczniki". Srebro 930 + cytryn, onyksy, małe hematyty i mosiądz. Wire-wrapping, lutowane, oksydowane i miejscowo polerowane... Są symetryczne - prawy względem lewego...1 komentarz: